Gå til innholdet

Altanrekkverk

Du kan velge fritt blant de tilgjengelige rekkverkstyper. Den enkelte hytte leveres i utgangspunktet (og er priset med) rekkverkstypen den er presentert med på fasadetegningene i katalogen eller på tegningene som følger tilbudet ditt. Vær obs på dette når du skal bestille hytta.

Generelt om altanrekkverk:

I byggeforskriftene (TEK10) heter det at ”rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres”. Dette betyr at våre tidligere horisontale rekkverk ikke kan benyttes der høyden over terrenget eller typen underlag er slik at en person kan bli skadet hvis man faller utenfor.

I en overgangsperiode vil enkelte modeller fremdeles være presentert med utgått rekkverkstype. Presentasjonene oppdateres fortløpende på nettsiden og i kommende utgaver av våre kataloger.  Endret type kan medføre en liten differanse i prisen, oppdatert pris får du i forbindelse med ditt pristilbud. Det er tiltakshavers ansvar å vurdere forholdene og velge en type og mengde rekkverk som gir tilstrekkelig sikring.

Type 9 Vertikale lekter og ovenpåliggende håndlist. Enkelt og stilrent altanrekkverk som lar lys og utsikt slippe gjennom. Harmonerer meget godt med det øvrige designet på Aurora-hyttene. Solide stolper festes delvis på utsiden av altanens front, og det samme gjelder de slanke lektene som utgjør selve rekkverksbordene.   

Type 6 Alternativt altanrekkverk for hytter med Villmarkskledning, med vertikale bord av Villmarkspanel. Gir hytta et røffere preg.  

Type 7 Rette, vertikale rekkverksbord 22x120mm, med dekkbord for hver stolpe. Passer på hytter med tømmermannspanel. 

Type 8 Alternativt altanrekkverk for SMART-serien. Vertikale bord av Villmarkspanel med dekkbord for hver stolpe. Ovenpåliggende håndlist.

Type 3 Vertikale lekter og ovenpåliggende håndlist. Enkelt og stilrent altanrekkverk som lar lys og utsikt slippe gjennom. Harmonerer meget godt med det øvrige designet på Aurora-hyttene. Solide stolper festes delvis på utsiden av altanens front, og det samme gjelder de slanke lektene som utgjør selve rekkverksbordene.

Type 10 Rette, vertikale rekkverksbord som er skråkappet i hjørnene. Gjennomgående søyler.

Velg hytte