Gå til innholdet

Byggesak - innhold og forutsetninger

Byggesøknad er inkludert i vår nøkkelferdige leveranse. Nedenfor ser du hva som er inkludert i denne tjenesten, og hvilke forutsetninger som må være oppfylt. Vi forklarer også noen ord og uttrykk som du kan støte på underveis.
Hva er inkludert?
• Utarbeidelse av situasjonsplan som viser hyttas plassering på tomta.
• Utarbeidelse av nødvendige skjema for byggesøknad, inklusive søknad om ansvarsrett for alle entreprenører som deltar i byggeprosessen.
• Utsendelse av 5 nabovarsler, kreves mer enn 5 varsler belastes for overskytende.
• Søknad om ferdigattest etter at hytta er ferdigstilt.

Forutsetninger
• Hytta må oppfylle kravene i reguleringsplanen for området. Det er viktig at du og selgeren er klar over kravene når hytta planlegges. Eventuell søknad om dispensasjon fra reguleringsplan kan utføres mot tillegg i pris.
• Det må foreligge en avkjøringstillatelse, eller være søkt om avkjøringstillatelse for tomta. For tomt tilknyttet privat veg må tinglyst erklæring for vegrett foreligge. 
• Det må finnes tilfredsstillende kartgrunnlag for utarbeidelse av situasjonsplan.
• Det må benyttes «Ett-trinns» søknad, ikke rammesøknad. Dette innebærer at du må ha valgt alle entreprenører som skal delta i byggeprosessen (grunnarbeider, betongplate, tømrer, rørlegger etc.), og lagd liste over disse. Entreprenørene må ha sentral godkjenning.
• Ansvarlig rørlegger besørger eventuell søknad om sanitærabonnement.
• Kostnader til anskaffelse av kart- og plandata, nabolister og evt.l eiendomsinformasjon viderefaktureres deg. Kommunale gebyrer for behandling av byggesøknaden og søknader om ansvarsrett for aktuelle aktører faktureres deg, direkte fra kommunen.
• Enkelte kommuner kan kreve situasjonsplaner hvor reelle høydemålinger utføres på tomt. I de tilfeller hvor dette blir påkrevd, viderefaktureres dette i sin helhet tiltakshaver/kunde.

Tilleggstjenester:
• Dispensasjoner
• Rammesøknader
• Lokale godkjenninger av entreprenører
• Endringsmeldinger ved endring av utførende/aktører
Priser for tilleggstjenestene får du hos byggsøker
Artikkelbilder (klikk for større som vil vises over)

Les også...

Byggesak for selvbyggere

Når du kjøper hytte fra oss, sørger vi også for at ‘papirmølla’ går sin gang. 

Les mer | juni 2017

Byggesak - ord og uttrykk

Her forklarer vi noen ord og uttrykk som du kan støte på i forbindelse med byggsøknaden din.

Les mer | juni 2017

Oppdatert
Velg hytte