Gå til innholdet

Byggesak - ord og uttrykk

Her forklarer vi noen ord og uttrykk som du kan støte på i forbindelse med byggsøknaden din.
Aktør
I denne sammenhengen menes en bedrift som skal utføre arbeid i forbindelse med hytteprosjektet – som f.eks. en tømrer eller en rørlegger.

Søknad om ansvarsrett
For å kunne delta i prosjektet må aktørene signere på skjemaet ‘Søknad om ansvarsrett’, som de mottar fra byggsøker. Har aktøren ikke sentral godkjenning, må de også fylle ut et skjema med tilleggsopplysninger.

Situasjonsplan
Dette er et oversiktskart som vedlegges søknad om byggetillatelse, som regel et utsnitt av det offentlige kartverket i målestokk 1:1000 eller 1:500. Bygningene det søkes byggetillatelse for tegnes inn og målsettes for å vise deres forhold til eksisterende omgivelser.

Sentral godkjenning
En aktør med sentral godkjenning er ferdig kvalitetssikret for arbeid i hele landet.

Lokal godkjenning
Aktører uten sentral godkjenning må få en lokal godkjenning for å delta i prosjektet ditt.

Selvbyggeransvar
Hvis alle aktørene i en byggesak ikke er avklart, kan du søke om såkalt ‘selvbyggeransvar’. Da kan du komme tidligere i gang, hvis alternativet er å vente til alle håndverkerene er avklart. Når alle aktørene er bestemt meldes disse inn.

Rammesøknad
Dette er en byggesøknad uten aktører. Den koster mer hos både byggsøker og kommune, og tar lenger tid å behandle.

Samsvarserklæring
Dette er en skriftlig bekreftelse på at en aktør i et prosjekt har utført prosjekteringen/arbeidet i overensstemmelse med produksjonsunderlaget og kravene i plan- og bygningsloven. 
Aktøren returnerer samsvarserklæringen til byggsøker etter at arbeidet er fullført.
Artikkelbilder (klikk for større som vil vises over)

Les også...

Byggesak for selvbyggere

Når du kjøper hytte fra oss, sørger vi også for at ‘papirmølla’ går sin gang. 

Les mer | juni 2017

Byggesak - innhold og…

Byggesøknad er inkludert i vår nøkkelferdige leveranse. Nedenfor ser du hva som er inkludert i denne tjenesten, og hvilke forutsetninger som…

Les mer | juni 2017

Oppdatert
Velg hytte