Gå til innholdet
ta174_anim003_1280x720_0185
Aurora SMART 174 er over 70 kvadratmeter, og er derfor en av modellene som får bedre vinduer i forbindelse med revisjonen av TEK10.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Aurora SMART 174 er over 70 kvadratmeter, og er derfor en av modellene som får bedre vinduer i forbindelse med revisjonen av TEK10.

Nye tekniske krav for hytter

Nye energikrav blir innført fra 01.01.2017, med skjerpede krav til hytter fra 70 til 150kvm oppvarmet BRA (bruksareal).
Kravene påvirker hyttene på to måter:

1) Minimumskravet til U-verdier på vinduer og ytterdører skjerpes fra 1,6 til 1,2 (W/m2K)
Hytter i denne størrelsen får nye vinduer med lavere U-verdi (bedre isolerende vinduer). Selve glasset er som før, 2-lags Superenergi med Argon, men karmen er endret, og luftespalter er fjernet. Alle bruksrom får istedenfor veggventil. Innfesting av glass i karm er også endret, og det blir mer plass til isolasjon rundt vinduet. I sum forbedrer disse tiltakene U-verdien fra dagens krav på 1,6 til det nye kravet på 1,2. Konsekvensen av dette er naturlig nok litt dyrere vinduer.

2) Minimumskrav til lekkasjetall skjerpes fra 3,0 til 1,5 luftveksling/time
Våre veggelementer er allerede meget tette, bl.a. pga dobbel vindsperre og tape/fuging rundt vinduene. Det blir nå enda viktigere å være nøye med tettingen i forbindelse med monteringen.

Økonomi-utgave av hytter under 70kvm
Hytter med oppvarmet BRA under 70kvm har ingen energikrav. For de som ikke ønsker samme (energi-)standard som de større hyttene, tilbyr vi nå rimeligere 'Økonomi-utgaver' av hytter under 70 kvm BRA. Der er det valgt rimeligere løsninger på følgende områder:
- Vinduer med U-verdi 1,6 (tilsvarer TEK10-standard)
- 15cm isolasjon i veggene istedet for 20cm
- 20cm isolasjon i taket istedet for 25cm
- Takshingel av typen Isola Baros

For komplett oversikt og sammenligning, se egen artikkel HER.

Priser
Nettsiden er oppdatert med nye priser. Hytter under 70kvm BRA er både priset i Økonomi-utgave uten energikrav, og en utgave som følger de nye kravene. Hytter fra og med 70kvm BRA er kun priset i henhold til de nye energikravene. 
Artikkelbilder (klikk for større som vil vises over)

Aurora SMART 174 er over 70 kvadratmeter, og er derfor en av modellene som får bedre vinduer i forbindelse med revisjonen av TEK10.

Velg hytte