Gå til innholdet
TA02_camera01b_1280x720
Økonomi-utgaven av Aurora SMART 102 er ca 25.000 billigere enn standardutgaven som byggesett, og ca 50.000 billigere ferdig montert utvendig.
Aktuelle
saker
Aktivitets-
kalender
Bilder Hytter Video Lås meny Fasader Plan Fullskjerm Fullskjerm fullskjerm fullskjerm Full-
skjerm
Økonomi-utgaven av Aurora SMART 102 er ca 25.000 billigere enn standardutgaven som byggesett, og ca 50.000 billigere ferdig montert utvendig.

Økonomi-utgaver under 70kvm

I forbindelse med at den nedre arealgrensen for energikrav for hytter er hevet fra 50 til 70 kvm, har vi nå laget 'økonomi-utgaver' av hytter som ikke trenger å oppfylle energikravene. 
Hytter med oppvarmet bruksareal under 70kvm (BRA), byggemeldt fra og med 01.01.2017, har ingen energikrav, og hos oss kan du da velge mellom to utgaver av samme hytte: En rimeligere Økonomi-utgave, eller en utgave hvor vi allikevel velger å hensynta de nye energikravene. Hva du velger er helt opp til deg.

Økonomi-utgavene har samme type vinduer som vi har benyttet fram til 2017, og har ikke utforing og 5cm ekstra isolasjon på innsiden av yttervegg og -tak. I tillegg er det valgt en rimeligere takshingel og vindsperre. Du sparer også penger på innvendig snekkerarbeid ved at vegger og tak ikke må lektes ut og isoleres. Tilsammen utgjør dette 35 - 45.000 kr i besparelse. Noen ganger mer, noen ganger mindre avhengig av hyttestørrelse og vindusmengde. 

Hytta blir større
En positiv konsekvens av at ytterveggene ikke lektes ut 48mm, er at Økonomi-utgavene også blir ca 1,5 kvm større innvendig.

Mulighet for oppgradering
En Økonomi-utgave kan også oppgraderes helt eller delvis opp til de nye energikravene. Kanskje ønsker du en mellomting som vi løser ved hjelp av oppgradering av f.eks vinduer, påforing på yttervegg osv. Dette gjør du sammen med din selger hos Saltdalshytta.
 
Priser
Nettsiden er oppdatert med nye priser. Hytter under 70kvm BRA er både priset som Økonomi-utgave uten energikrav, og en utgave hvor vi har valgt å hensynta de nye kravene. Dermed ser du hva du kan spare ved å velge en Økonomi-utgave. Økonomi-utgavene finner du ved å velge 'Økonomi' på knappene til høyre for hyttenavnet. Dette valget er kun tilgjengelig for hytter med BRA under 70kvm.

Til høyre ser du noen av modellene under 70kvm som nå kan leveres i økonomi-utgave.

Har du noen spørsmål vedrørende økonomi-utgavene, kan du spørre din kontaktperson/selger hos Saltdalshytta.


Sammenligningstabell Standard / Økonomi

  Hytte med
energikrav
Økonomi-utgave
uten energikrav
Vinduer Vinduer med U-verdi 1,2 (superenergi Argon), og uten luftespalt i karmen. Veggventil i alle bruksrom.. Vinduer med U-verdi 1,6 (tilsvarer 2016-standard). De fleste/største vinduene har luftespalte i karmen. Veggventiler er tilvalg.
 Yttervegger  148mm veggstav med 48mm påforing, og 15+5cm isolasjon.

Dobbel tetting med 12mm asfaltplate og vindsperre.
 
148mm veggstav med 15cm isolasjon.
(Kan oppgraderes med 48mm påforing og  5cm isolasjon.)

Dobbel tetting med 12mm asfaltplate og vindsperre.

Skal det benyttes stående innvendig panel må det kubbes inn horisontale spikerslag i ytterveggene (tilvalg), eller oppgraderes med innvendig påforing på yttervegg (tilvalg).
 
 
Tak 20+5cm isolasjon
Vindsperre i luftesjiktet.
20cm isolasjon. Vindsperre i luftesjiktet. 
Kan oppgraderes med ytterligere 5cm isolasjon (og 48mm påforing på hytter med sperretak).
Taktekking  Isola Takshingel Baros Takshingel
Artikkelbilder (klikk for større som vil vises over)

Økonomi-utgaven av Aurora SMART 102 er ca 25.000 billigere enn standardutgaven som byggesett, og ca 50.000 billigere ferdig montert utvendig.

Relaterte hytter

Les også...

Nye tekniske krav for hytter

Nye energikrav blir innført fra 01.01.2017, med skjerpede krav til hytter fra 70 til 150kvm oppvarmet BRA (bruksareal).

Les mer | desember 2016

Oppdatert
Velg hytte