Gå til innholdet

Økonomisjef/CFO

Konsernet er i vekst og søker ny CFO. Vi søker en kandidat med solid faglig bakgrunn og relevant erfaring.

Rolle og sentrale ansvarsområder:

• Konsernets CFO, rapporterer direkte til daglig leder og inngår i ledergruppen
• Ansvar for konsernets økonomi- og finansfunksjoner, og konsernledelsens nærmeste rådgiver i økonomiske/kommersielle forhold
• Operasjonelt ansvar for etablering/oppfølging av styringssystemer, regnskap/rapportering, likviditetsstyring
• Pådriver i effektiviseringstiltak og kostnadsreduksjoner

Egenskaper, erfaring og formalbakgrunn:
• Analytisk og kommunikativ økonom
• Strukturert arbeidsform med god gjennomføringsevne
• Solid erfaring fra økonomistyring i konkurranseutsatt og markedsorientert industri/næringsliv
• Dokumenterte evner til å nå kommersielle målsettinger
• Utdannelse på mastegradsnivå, fortrinnsvis som siviløkonom eller siv.ing. industriell økonomi
• ”Selvgående”

Betingelser:
• Markedsbaserte betingelser
• Lønn etter avtale
• Pensjon
• Bonusordning basert på kommersiell måloppnåelse

Arbeidssted:
Vi vurderer det som viktig at konsernets ledergruppe er tett integrert og fungerer som et team. Samtidig krever CFO-stillingen betydelig tilstedeværelse på produksjonsstedene. Vi vil anbefale at CFO lokaliseres sammen med andre nøkkelpersoner i konsernledelsen, men initielt med krav til mye operativ tilstedeværelse på Rusånes i Salten, Nordland.

Søknadsfrist: 9. august 2013
Søknad sendes på epost: per@aminvest.no

Kontaktperson for stillingen er Per Aronsen, tlf.: 909 11 630


Presentasjon_6153_450x254
Oppdatert
Velg hytte