Gå til innholdet

STILLING LEDIG: Kvalitetssjef

Saltdalshytta utvikler, produserer og leverer hytter og hus under merkevarene Saltdalshytta, Saltdalshus og Røroshytta. Produksjon av elementer og byggesett foregår på Rusånes i Saltdal i Nordland og på Røros i Trøndelag.
Vi har en landsdekkende salgsorganisasjon fra Larvik i sør til Tromsø i Nord. Majoriteten av hyttene vi leverer bygges av våre egne snekkere, men vi har også kunder som kjøper byggesett fra oss og står for byggingen selv eller via tredjepart.

 

Ansvar og oppgaver

 •  Lede, koordinere og rapportere kvalitetsarbeid med kundefokus som et sentralt element i hele Saltdalshytta konsern.
 • Kvalitetssikre salgs- og byggeprosessen i henhold til offentlig regelverk med vekt på plan- og bygningsloven med SAK 10 og TEK 10, HMS lovgivningen   ved Arbeidsmiljøloven, Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften, Forskrift om utførelse av arbeider og arbeidsmiljøloven, seriøsitetskrav om allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår, og Forbrukerlovgivningen ved Bustadoppføringslova og Avhendingsloven
 • Videreføre og videreutvikle kvalitetssystem for SH – med maler, verktøy, rutiner, policies, systemer, prosesser som rammeverk for kvalitetsarbeidet.
 • Arbeide mot sertifisering av SH ihht relevante ISO-standarder ila 2-3 år.
 • Delta i konsern og bransjesamarbeide med fokus på kvalitet
 • Drive opplæring og aktivt «feltarbeid» for å utvikle kvalitetsforståelse og kompetanse i hele organisasjonen.
 • Delta i, og lede, prosjekter som omhandler prosessforbedringer i verdikjeden.
 • Stillingen innebærer reisevirksomhet
 • Arbeidssted Trondheim, alternativt Oslo.

Kvalifikasjoner
 • Siv.ing eller ingeniør Bygg med relevant erfaring eller annen relevant utdannelse
 • Erfaring fra privatrettslig og offentligrettslig kvalitetsarbeid i byggebransjen i selskap som jobber med boligbygging, hyttebygging eller entreprenørvirksomhet
 • Forståelse og praktisk erfaring med LEAN prosesser og arbeidsmetodikk i forbedringsarbeid

Søknaden sendes til vs@saltdalshytta.no
Kontaktperson er Daglig Leder midt- og øst, Vegard Selbekk. tlf: 91 34 26 08

Søknadsfrist 20.09.2018

Produksjon_1787_1280x720
Velg hytte