Gå til innholdet

Altanrekkverk

Du kan velge fritt blant de tilgjengelige rekkverkstyper. Den enkelte hytte leveres i utgangspunktet (og er priset med) rekkverkstypen den er presentert med på fasadetegningene i katalogen eller på tegningene som følger tilbudet ditt. Vær obs på dette når du skal bestille hytta.

Generelt om altanrekkverk:

I byggeforskriftene (TEK10) heter det at ”rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres”. Dette betyr at våre tidligere horisontale rekkverk ikke kan benyttes der høyden over terrenget eller typen underlag er slik at en person kan bli skadet hvis man faller utenfor.

I en overgangsperiode vil enkelte modeller fremdeles være presentert med utgått rekkverkstype. Presentasjonene oppdateres fortløpende på nettsiden og i kommende utgaver av våre kataloger.  Endret type kan medføre en liten differanse i prisen, oppdatert pris får du i forbindelse med ditt pristilbud. Det er tiltakshavers ansvar å vurdere forholdene og velge en type og mengde rekkverk som gir tilstrekkelig sikring.


Altanrekkverk type 11
Vertikale 48x68mm spiler og ovenpåliggende håndlist. Spilene er festet i 48x98mm spikerslag under håndlist og 5cm over altandekket. Solide stolper med yttermål 120x148mm som klemmes rundt altanens frontbjelke.


Altanrekkverk type 12
Vertikale 48x68 spiler og ovenpåliggende håndlist. Spilene er festet i 48x98mm spikerslag under håndlist og i altanens frontbjelke. Solide stolper med yttermål 148x96.
 

Altanrekkverk Type 11

Altanrekkverk Type 12

Velg hytte