Gå til innholdet

Taktekking

Våre hytter leveres standard med sort Isola pappshingel, men du kan velge å benytte andre shingel- og taktyper

Pappshingel

Høykvalitets pappshingel av glassfilt og tykk, fleksibel asfalt dekket med strøsand.
Enkel og rask å legge.

Pappshingel type skrå, sort

Pappshingel type swing, grå struktur. Buet kant og variasjon i gråfargen gir taket mer liv.

Tyri pappshingel. Rektangulær mønster, grå.

Tyri pappshingel. Rektangulær mønster, antikk brun.

Stålpannetak

Stålpanner og Isola Pro undertak kombinerer stor styrke med lav vekt. Ser ut som takstein. Fås med stein-granulat i flere farger eller høyglanset- / matt overflate i sort farge. Godkjent for alle snølaster i Norge. Fås i flere farger. 

Sort stålpannetak med steingranulat.

Underlagspapp

Isola Isokraft er et kraftig asfaltbasert underlagsbelegg som kan bentyttes som underlag for Isola takshingel i spesielt krevende områder. Kan også brukes i forbindelse med skifertak, platetak og takstein.

Isola Isokraft underlagspapp

Takbelegg

Isola selvbygger. Kraftig, impregnert fiberbelegg  belagt med skiferstrø på oversiden. Ruller á 1x7 m Selvklebende skjøter. Leveres som standard f.eks. i forbindelse med vinkler.

Takbelegg Isola Selvbygger

Underlag for torv

Isola har en meget god løsning for torvtak: Isokraft asfaltbasert takbelegg og Platon underlag med knaster. I tillegg til takbelegg og underlag leverer vi også nødvendige kroker, fugemasse m.m.
  • Tåler godt tråkk både under legging og etterpå.
  •  Relativt god motstand mot sig i torva pga knottene i overflaten ( spesielt i forhold til glatte membraner).
  • Isokraft og Platon xtra sklisikker under legging.
  • Har to-sjikts tetting som er mer robust enn ett-sjikts tetting).
  • Har en lang levetid, og det er svært få eller ingen reklamasjoner.
  • Kan legges av byggmester eller selvbygger.
  • Legging av isokraft umiddelbart etter taktroplater gjør at taket blir meget raskt helt tett noe som minimerer byggfukt.
  • Isokraft kan ligge lenge som taktekke før platon xtra og torv legges på. Kan fint ligge over en vinter.

Underlag torvtak: Isola Isokraft og Platon Xtra

Snøfangere

For sikring av taket ihht byggeforskriften

Isola leverer 2 typer snøfangere. Den ene for takshingel og plane taktekkingsmaterialer, den andre for Isola Powertekk. Byggeforskriftene krever at byggverk skal sikres mot at is og snø skal falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg. Krav om snøfangere er avhengig av takfall og taktekkingsmaterialets ruhet. Taktekkinger med glatte overflater må ha snøfanger også ved lave takfall. Snøfanger dimensjoneres etter stedlig snømengde.

 

Snøfanger for takshingel 

Snøfanger for Isola Powertekk

Velg hytte