Gå til innholdet

Vi søker salgssjef

Vi styrker konsernledelsen og søker egen salgssjef for hytter til vårt hovedkontor i Bodø.

Saltdalshytta produseres av Rusånes fabrikker AS som er Norges største hytteprodusent med en omsetning på over 200 mill. kroner. I tillegg til Saltdalshytta produserer vi også laftede hytter under navnet Røroshytta, samt hus under navnet Saltdalshus.  Bedriften har solid økonomi, fokus på design og kvalitet, moderne produksjonsfasiliteter og ambisjoner om ytterligere vekst. Rusånes Fabrikker as eies av Hyttekonsepter as, og andre selskaper med formål å sette opp Saltdalshytta inngår i konsernet.

Som salgssjef for Saltdalshytta og Røroshytta vil din hovedoppgave være å bidra til lønnsom vekst i tråd med konsernets høye ambisjoner. Du vil få ansvar for å styrke selskapets posisjon i hyttemarkedet, etablere og realisere en tydelig salgsstrategi med mål, retningslinjer og prosesser, samt motivere, lede og videreutvikle salgsorganisasjonen.

Som salgssjef vil du ha et overordnet strategisk og operativt ansvar for salg av hytter. Arbeidsoppgavene inkluderer:

•       Å være en samlende og tydelig leder for selgere og salgsstøtte (ca 15 personer per i dag)

•       Å gjennomføre strategiske vurderinger og etablere en tydelig salgsstrategi

•       Planlegge og gjennomføre målrettede salgsaktiviteter

•       Analyse av salg og resultater og regelmessig rapportere dette

•       Hensiktsmessig organisering av salgsavdelingen med støttefunksjoner

•       Etablere og videreutvikle rutiner og struktur i avdelingen

•       Bygge opp og vedlikeholde langsiktige relasjoner med ulike samarbeids- og avtaleparter

•       I samarbeid med markedssjef planlegge markedsføringstiltak for å øke volum

•       Å ivareta god samhandling og effektive rutiner med produksjonsenhetene

Salgssjef inngår i konsernledelsen og rapporterer til adm. direktør i Hyttekonsepter as.

Egenskaper og erfaringer vi setter pris på:

•       Resultatorientert og med dokumenterte evner til å nå kommersielle målsettinger

•       Strukturert og analytisk

•       Strategisk men samtidig operativ

•       Selvgående og proaktiv

•       Motiverende og med evne til å få andre til å lykkes

•       Lagspiller med høye ambisjoner på selskapets og egne vegne

•       Relevant utdanning og erfaring, herunder ledererfaring fra salgsorganisasjon

Vi kan tilby markedsbasert lønn og øvrige betingelser. Bonusordning basert på kommersiell måloppnåelse. Arbeidssted ved konsernets hovedkontor i Bodø.

Spørsmål og søknad kan sendes på epost: saltdalshytta@aggancio.com


Stand_2013_02_960
Oppdatert
Velg hytte