Gå til innholdet

VISNING I VINTERFERIEN 23.02.19!! Gutubakken Sør!! Velg mellom 3 flotte modeller på solrike tomter - inntil skiløypa

Ta kontakt for å avtale visning
Adresse:
2612 Sjusjøen
Prisant.: 2 790 000
Megler: Kenneth Ekroll
Telefon: +47 979 96 611
Bestill prospekt: Bestill prospekt
Ant. soverom: 3

Beliggenhet

Gutubakken Sør ligger ca. 2 km fra Sjusjøen sentrum i retning Natrudstilen. Området ligger på venstre side i retning fra Mesnali til Sjusjøen og grenser til hovedløype- nettet for langrenn. Feltet er sørvendt og har meget gode solforhold.

Generelt

Tomtene er festetomter og grunneier er Brøttum Almenning. Det inngås avtale direkte mellom kjøper og Brøttum Almenning vedr. festerett på tomt. Festeavgift for 2018 er 11.000,-/ år og feteavgift indeksreguleres årlig. I tillegg betales en serviceavgift til Brøttum Almenning på kr. 1800,- (for 2018).

Avtale om kjøp av nøkkelferdig hytte inklusiv grunnarbeider og støpt plate inngås mellom kjøper og Saltdalsbygg Midt- Norge AS.

 

Adkomst/Tomteforhold

Det er direkte avkjøring fra Sjusjøveien til Gutubakken Sør, og området blir skjermet av støyvoll mot veien. Det ligger i lett hellende terreng mot sør, og tomt 68- 73 ligger i skrått terreng. 

Innhold

Se vedlagte prospekt i PDF for ytterligere arealbeskrivelse og innhold på hver enkelt modell.

 

 

 

 

Standard

GRUNN- OG UTOMHUS ARBEIDER:

Adkomst fra vei mot biloppstillingsplass leveres med gruset overflate. Tomten blir planert med stedlige masser. Opparbeidet biloppstillingsplass for 2 biler. Betongplate og ringmur isoleres etter gjeldende forskrifter.

INNVENDIGE OVERFLATER:

Alle innvendige overflater leveres med vegger og himlinger av beiset furu. Pernillepanel som std, tykkelse 13mm. Liggende på vegg og i møneretning i tak. Gerikter, foringer, tak- og vegglister leveres i samme farge som panelet. Det vil bli et utvalg av farger som kunde fritt kan velge i. Vegger på bad leveres flislagt. Gulv i bad, wc og sauna leveres flislagt, std størrelse 20x20cm. Gulv i vindfang leveres flislagt med flis str 30x60cm. Boder leveres med betong- gulv. Øvrige gulv er fargede furugulv. Trapp og innerdører leveres hvitmalt. Ventiler i vegger for tilluft.

YTTERVEGGER OG TAK:

Yttervegger med stående Låvepanel med fargeløs grunning. Isolert med 200mm Glava(150mm+50mm). Vinduer, ytterdører
og verandadører leveres ferdig over atebehandlet etter Tek 10. Farge S7502-Y.
Tak isolert(200mm + 50mm) og tekkes med torv. Takrenner, nedløp og pipebeslag leveres i sort lakkert stål.
Utvendig bod leveres uisolert og uten innvendig kledning.
Kan isoleres/ kles mot tillegg.

INNERVEGGER:

Leveres med 73mm isolert bindingsverk, paneles på begge sider. Teknisk vegg utføres med 198mm bindingsverk. Bærevegger utføres med 98mm bindingsverk.

FLISLEGGING:

Avretting og legging av flis på gulv VF/bad. Flislegging vegger bad. Flis str. 20x20cm som std. 30x60cm std i vf.

ELANLEGG:

El-anlegg med omfang i henhold til forskrift NEK 400. Det leveres 2 utvendige lysarmaturer og 2 utvendige stikk. Flislagte gulv leveres med varmekabler(unntatt sauna).

RØRLEGGERARBEIDER:

Sanitæranlegg med omfang som på plantegninger. Det leveres utvendig frostsikker kran.

TERRASSER/BALKONGER:

Bjelkelag og terrassebord(tykkelse 28mm) av impregnert furu på tram inngangsparti, terrasse ut over dette leveres som tilvalg. Balkong(gjelder for hytter i 2 etg), leveres som tegnet av impregnert furu. 

ILDSTED OG PIPE:

Std Jøtul ventilert stålpipe. Std Jøtul F163 ovn.

KJØKKEN- OG BADEINNREDNINGER:

Leveranse og montering av Drømmekjøkken modell Solid.
Kjøkken inkluderer ikke hvitevarer. Baderomsinnredning med skuff er som tegnet og speil med integrert lys. 

Beliggenhet

På fjellet
Velg hytte