Gå til innholdet

Et nytt fantastisk tomtefelt på Norefjell som bør oppleves! Visning i påsken

TomtevisningTomtevisningTomtevisning
Adresse: Fossliseteråsen
3536 Noresund
Prisant.: 3 990 000
Bta/P-rom: / 92 m2
Megler: Per Erik Olsen
Telefon: +47 907 81 651
Bestill prospekt: Bestill prospekt
Ant. soverom: 4

Beliggenhet

Fossliseteråsen er et uoppdaget hyttefelt med nydelige, solrike tomter. Det ligger like ved Bøsætra og kun en kort kjøretur unna alpinbakken. Herlige oppkjørte skiløyper rett utenfor døra. Hele området er ferdig utbygget med veier, infrastruktur og er virkelig et prosjekt du bør ta turen til dersom du drømmer om ei hytte i fjellet. Området har definitivt et eksklusivt preg over seg og alt er lagt til rette for at det skal være enkelt for deg som kjøper. Dette er et passe stort hyttefelt med god avstand mellom hyttene/tomtene. Fantastisk utsikt mot Gaustadtoppen og Bøsetra. Tomtene er vestvendte og solrike.

Fossliseteråsen har inngått samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling på dette området og de sørger for en trygg og god handel av utsøkte tomter. Ta kontakt med Karianne Amlie på Aktiv Eiendomsmeglig for ytterligere informasjon på tlf 97 75 72 59/e-post: ka@aktiv.no

Generelt

Saltdalshytta tilbyr hytter med god utnyttelsesplass og mye lysinnslipp med store vinduer som optimaliserer utsikten. Vi har elementproduksjon av våre hytter som gjør at hyttene blir ført opp på kort tid og blir raskere tett. Dette er en fordel med tanke på vær og vind under byggeprosessen. 

Det er visse kvaliteter man må ser etter når dere skal kjøpe hytte. Hyttetomtens beliggenhet er kanskje det aller viktigste. Solforholdene, utsikten og generell beliggenhet. Mulighetene for langrenn, skøyter, fotturer og andre naturopplevelser. Det er mye som skal klaffe for at den gode magefølelsen melder seg, og dere vet deres har funnet deres helt spesielle sted. Fossliseteråsen har alle disse kvalitetene såvel som et bra veinett/infrastruktur bygget av Hæhre Entreprenør, lave brøytekostnader og kort vei til absolutt alle gode fasiliteter i området.

Helt fra Saltdalshyttas start i 1979, har vi vært opptatt av å bygge hytter som holder høy kvalitet og som er tilpasset et værhardt Norge. Etter å ha bygd over 6000 hytter både til fjells og ved havet, i alle slags forhold, vet vi hva som skal til for å bygge en kvalitetshytte som varer. 

Adkomst/Tomteforhold

 

Adkomst

I rundkjøringen på Noresund følger du skilt mot Norefjell Skisenter og fortsetter ca. 800 meter (over broen). Her tar du til venstre og følger veien opp bakken mot Bøsetra/Eggedal og Norefjell Ski og SPA. Følg hovedveien mot Eggedal, forbi avkjøringen til hotellet  og du kommer frem til Fossliseteråsen på venstre side av veien. Det står en brakkerigg ved hovedveien, og her kan du parkere og spasere inn på hytteområdet. Det er vinterbrøytet og klart for visning.

Tomt/tomteareal

 Selveide tomter.

Tomtenes areal er fra ca. 800-2400 kvm. Se prisliste for fullstendig oversikt. Felt FB1,2,3,4,6,7 og 8 har en BYA på 22%
Tomt FB5.1 og FB3.7 har en BYA på 32% dersom det blir bygget leilighetsbygg.

Tomtene overleveres som råtomter med vei, vann og avløp klart til tomtegrense. Tomtene selges slik de står og kjøper må påregne videre opparbeidelse av tomten. 

Eiendommens størrelse er omtrentlig angitt og det kan derfor forekomme mindre avvik på eiendommens størrelse.

Øvrige opplysninger

Internett/TV

Det blir tilrettelagt for bredbånd og kabel-tv frem til tomtegrense. Tilkoblings/etableringsavgift til tjenesteleverandør må dekkes av kjøper.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen.

Eiendomsskatt

 Det gjøres oppmerksom på at det vil bli innført eiendomsskatt i Krødsherad kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre 2 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

Oppgjør på tomt og hytte

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at tomtens kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. For hyttens kjøpesum, gjelder standard betalingsplan fra Saltdalshytta. Det blir utarbeidet to kontrakter; én på tomt og én på hytte med grunnarbeid.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Reguleringsmessige forhold

Tomtene følger reguleringsbestemmelsene for "Fossliseteråsen Hytteområde eiendom 196/1 i Krødsherad Kommune", vedtatt 4.2.2010. Se vedlegg i salgsoppgaven.

Formål for planen er å legge til rette for oppføring av private hytter. Bygninger skal tilpasses terrenget på best mulig måte. Nødvendig planering/skjæring og utfylling skal vises på utomhusplanen. Taktekking skal være i tre, torv eller ikke reflekterende materialer. Maksimal høyde på skjæringer og fyllinger er 2 m. Bebyggelsen tillates oppført med følgende maksimale gesims og mønehøyder. Gesimshøyder regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygninger.
- Hytter, leilighetshus med 2-4 boenheter og sportshytter: gesimshøyde: 6,0 meter, mønehøyde: 8 meter.
- Leilighetsbygg: gesimshøyde 8 meter - mønehøyde: 9 meter.

Området er regulert til formål fritidsbolig, og tilliggende områder er ikke regulert

Konsesjon/odel

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men kjøper må fylle ut egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som forplikter kjøper å bygge på tomten innen 5 år.

Øvrige forbehold

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for tomtene som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

Bilder og illustrasjoner som viser de ulike tomtene er ment som illustrasjoner. Tegningene av tomtene bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig plassering av hytte.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere.

Omkostninger

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte tomt.
Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
Gebyr for pantattest kr. 206,-

Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

I tillegg tilkommer det følgende avgifter:
Infrastrukturfond, Norefjell: 1119,- per år. Dette beløpet var for 2018.

Tilkoblingsgebyr til NVAs hovedledningsnett beregnes ut fra den enkelte hyttes areal (m2 BRA), i steg på 25 m2 BRA.
For vann: kr 13 750 inkl mva pr 25 m2 BRA
For avløp: kr 13 750 inkl mva pr 25 m2 BRA

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 622
Gårdsnr: 205
Bruksnr: 1

Innhold

Hyttene leveres som standard med ferdig oppgradert materialpakke. Dette omfatter f.eks ferdig overflatebehandlet innvendig panel, furugulv behandlet med OSMO hardvoksolje, torvtak etc. Se ellers vedlagte leveransebeskrivelse som vedlagt PDF. 

Følgende er ikke inkludert i kjøpesummen: • Belysning utover det som er beskrevet over er ikke inkludert. • Byggetegninger er kun til illustrasjon og kan inneholde møbler, benker, garderobeskap, senger osv. og plassering av disse. Dette er ikke inkludert  i leveransen. Kjøkken inkluderer ikke hvitevarer. • Kostnader forbundet med kjøpers finansiering, takster og  tinglysningsgebyrer • Stiplede innredninger på tegninger

Saltdalshytta tar forbehold om skrivefeil.

 

 

Standard

Saltdalshyttas populære SMART-serie består av fleksible og  arealeffektive hyttemodeller med smarte løsninger som bidrar til å gjøre hyttelivet enda bedre. Blant annet er SMART utstyrt med et romslig loft i hele hyttas lengde. Hyttene kombinerer store glassflater med strategisk plasserte glugger og smale vindusstriper. Dette skaper spennende fasader, som innvendig tar vare på dagslyset og serverer utsikten på et sølvfat.

Premium er et knippe kompromissløse modeller. Her er oppholdsrommene ekstra store, med et 32 graders  skråtak som skaper en flott romfølelse. Over andre rom har  Premium-hyttene en innholdsrik hems med soverom – og gjerne loftsstue. I dette segmentet er det også en selvfølge med store bad, sauna og separat smørebod/sportsbod. Her er det meningen at du skal nyte livet – året rundt

Beliggenhet

På fjellet
Velg hytte