Montering av anneks

Våre nye anneks leveres som byggesett med ferdige elementer for både vegger og tak. Skal du bygge på pilarer, leveres også bjelkelagsgulvet i elementer.

Kort byggetid og høy kvalitet

Dette er en løsning som sørger for en rask og enkel montering, noe som er en fordel uansett hvem som skal gjøre arbeidet. Mange ferdige deler, kombinert med en meget grundig monteringsveiledning, sørger for at tømreren du leier inn trenger kort tid. Velger du å gjøre arbeidet selv, slipper du unna finsnekring og vanskelige detaljer som helst krever en fagmann. Så lenge utgangspunktet er et fundament som er i vater og har korrekte dimensjoner, er du garantert et godt sluttresultat – så lenge du følger oppskriften. 

Vår elementløsning har blitt videreutviklet og forbedret gjennom mer enn 40 år, og langs hele vårt langstrakte land står det over 8000 hytter som håndfaste bevis på kvaliteten. Med de nye anneksene har vi tatt byggesettet til et nytt nivå, med færre "løse deler" og enda enklere montasje. I tillegg til at det ferdige annekset er et gjennomført kvalitetsprodukt, er selve byggeprosessen nå så enkel at det er en fryd. 

Slik bygges annekset

Her er en litt forenklet monteringsveiledning som viser stegene i byggeprosessen. Bildene viser montering av et anneks med bjelkelagsgulv. Skal det monteres på en støpt plate, monterer du kun en svill som veggelementene settes på.

Anneks_25_5_montasje_01.jpg
Hvis du bygger på pilarer, legges det først fundamentdragere langs hver langvegg og på midten. Det er viktig at dragerene er i vater, og at avstander og diagonaler er korrekte. 
Anneks_25_5_montasje_02.jpg
Så monteres bjelkelagselementene. Disse festes i fundamentdragerene og i hverandre. Bygger du på støpt plate, trenger du ikke bjelkelagsgulvet. Da legges det kun en svill langs betongplatens ytterkant.
Anneks_25_5_montasje_03.jpg
Veggelementene monteres i henhold til medfølgende elementplan. Elementene har bindingsverk, asfaltplate, vindsperre, lekter og utvendig kledning. Vinduer er også ferdig innsatt i elementene, mens ytterdør monteres etter at resten av annekset er montert. Alle elementene har en bredde på 120cm og kan stokkes om innbyrdes.
Anneks_25_5_montasje_04.jpg
I hver av gavlene monteres to trekantede elementer. Disse har et ferdig hall for en limtredrager som skal bære takelementene. Langs toppen av langveggene monteres det en toppsvil og en lekt som takelementenes ytterkant skal hvile på.
Anneks_25_5_montasje_05.jpg
Så løftes takelementene opp og festes mønedrageren, veggelementene og hverandre.Takelementene er 120 eller 240cm brede, og består av utvendig tro, luftelekter, vindsperre og taksperrer.
Anneks_25_5_montasje_06.jpg
I gavlene er det egne gesimselementer som danner takutstikket, Npr disse er montert legges det et frontbord langs raftene, samt at det monteres en trekantlekt mot gavlens ytterkant.
Anneks_25_5_montasje_07.jpg
Så monteres takfotbeslag og takrenner før det legges shingel. Skal du ha torvtak, skal det i stedet benyttes underlag for torv, samt torvstokker. I gavlene monteres det to vindskibord, vannbord og en mønepynt.
Anneks_25_5_montasje_08.jpg
Til slutt settes det kledningsbord i elementskjøtene, det monteres kassebord under takutstikket, og ytterdør og evt leddport settes inn.
Anneks_25_5_montasje_12.jpg
Da er anneksets råbygg ferdig montert og klar til innredning.

Innredning av annekset

Kjøper du et "Byggesett Pluss", følger det med en ferdig innredningspakke som inneholder det du trenger for å lage den valgte planløsningen, med unntak av gulv. Alternativt kan du innrede annekset  helt etter eget hode, og kjøpe det du trenger hos en lokal byggevareforretning. Innredningsarbeidet består forenklet sett av isolering av vegger og tak (og gulv, hvis du har bjelkelag), og deretter montering av dampsperre (plast). Ved bjelkelag legges det som regel et sponplategulv som danner grunnlag for f.eks. laminat. Innvendige vegger deles av med stav, før de isoleres og kles med panel. Innvendige dører settes plass, og deretter legges f.eks. laminat på gulvet, før foringer og listverk monteres.