Personvernerklæring

Personvernerklæring for Saltdalshytta. Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på www.saltdalshytta.no.no (heretter kalt «Nettstedet») og i Saltdalshyttas kundedatabase når det opprettes et kundeforhold i form av pristilbud eller ordre. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. Saltdalsbygg AS, organisasjonsnummer: 991729321. Saltdalsbygg AS er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål på tlf. 48231393. 


1.    Om Nettstedet

www.saltdalshytta.no.no er en plattform for produktpresentasjon og markedsføring av Saltdalshytta.

2.    Hvilke personopplysninger behandler vi?

a)       På Nettstedet:

Når du skal bruke enkelte tjenester på Nettstedet, må du oppgi følgende opplysninger:
·      Navn
·      Telefonnummer
·      E-postadresse
·      Postadresse

Registreringen av disse opplysningene er en forutsetning for at vi kan sende deg ytterligere informasjon etter eget ønske. 

Dersom du har opprettet en brukerprofil på Nettstedet, kan du velge å logge deg inn med ditt brukernavn og passord. Enkelte tjenester krever at du logger inn. 

Når du oppretter en profil, har du anledning til å krysse av for at du ønsker å motta vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av dette nyhetsbrevet ved å benytte en link nederst i nyhetsbrevet som vil bli sendt pr. e-post.

Dersom du velger å delta i en kampanje, brukerundersøkelse mv. vil dette kunne innebære at du oppgir ytterligere opplysninger, slik som kjønn, fødselsdato, interesser mv. avhengig av hva som etterspørres i den enkelte kampanjen eller brukerundersøkelsen. Deltakelse i denne typen undersøkelser er frivillig.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler og lignende teknologier som generer opplysninger som vi bruker for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet og for andre analyse- og statistikkformål. Disse opplysningene benyttes på et aggregert nivå, men enkelte opplysninger vil kunne være å anse som personopplysninger på innsamlingstidspunktet, slik som din IP-adresse. Informasjonsinnsamling ved hjelp av informasjonskapsler er beskrevet mer utførlig i kapittel 7 nedenfor.

b)       I vår kundedatabase:

Når du ber om et tilbud fra Saltdalshytta oppretter vi et kontaktkort på ditt kundenavn. Her lagrer vi dokumenter relatert til produktet som tegninger og pristilbud. Det føres også en logg over kommunikasjonen for å sikre en god kundeoppfølging. Vi oppbevarer følgende personopplysninger:

·      Navn
·      Telefonnummer
·      E-postadresse
·      Postadresse
·      Byggested

Når et eventuelt tilbud blir akseptert og vi skal effektuere en ordre må vi i tillegg hente inn og oppbevare følgende opplysninger
·      Kopi av legetimasjon til bruk i byggesøknad og garantistillelse.

3.    Grunnlag for å behandle personopplysninger

Personopplysningsregelverket begrenser adgangen til å behandle personopplysninger ved å angi hva som skal anses som legitime grunner til å innhente og bruke personopplysninger ("Behandlingsgrunnlag"). Reglene om Behandlingsgrunnlag innebærer at det er adgang til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale med den hvis personopplysninger behandles. Det er dette Behandlingsgrunnlaget som er vårt primære Behandlingsgrunnlag.

I tillegg baserer vi deler av behandlingen på ditt samtykke. Samtykke innhentes ved markedsføringshenvendelser, brukerundersøkelser, kampanjer mv. 

Enkelte behandlinger baserer seg på en interesseavveining, for eksempel analyse og videreutvikling av Nettstedet.

4.    Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Hovedformålet med behandlingen av dine personopplysninger er å tilpasse markedsføringen til den enkelte bruker og videre bruke data inn i våre ordresystem for leveranse. I tillegg til dette formålet, vil det kunne være nødvendig å behandle personopplysninger i følgende tilfeller:

·      Dersom du kontakter oss via kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, chat eller e-post), vil vi kunne ha behov for å vite hvem du er, hvilket produkt du har kjøpt, din adresse eller ditt telefonnummer. Vi vil innhente de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg.

·       I forbindelse med daglig drift: For å kunne drive Nettstedet på en god og forsvarlig måte, er vi avhengige av blant annet å kunne produsere statistikk om slikt som trafikk og atferd på Nettstedet. Vi vil også kunne ha behov for å skaffe oss kunnskap om misbruk og å iverksette tiltak for å forhindre dette. Vi vil så langt som mulig basere oss på aggregerte data for disse formålene.

·      Markedsføring:Dersom du eksplisitt har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg tilbud og informasjon om våre produkter. Vi benytter i denne forbindelse den informasjonen vi har om dine tidligere kjøp på Nettstedet for å gi deg tilbud som vi tror du vil være interessert i. Du kan når som helst gi oss beskjed om at du ikke lenger ønsker denne typen henvendelser.

·       Kampanjer og undersøkelser: Dersom du velger å delta i en undersøkelse, kampanje el. på Nettstedet, vil du kunne bli bedt om å oppgi personopplysninger, slik som navn, adresse og/eller telefonnummer. Formålet vil være å kunne identifisere deg dersom du for eksempel vinner en premie.

5.    Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller trenger vi å dele dine personopplysninger med andre virksomheter:

·       Andre selskaper i konsernet: Saltdalshytta er del av et større konsern. I noen tilfeller vil vi ha behov for å dele dine personopplysninger med andre selskaper i konsernet, for eksempel i forbindelse med kundeservice eller rapportering til konsernledelsen. Opplysningene vi deler vil i mottakerselskapet ikke bli brukt for andre formål enn de som er angitt ovenfor i pkt. 2.

·       Offentlig myndighet: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

6.    Tilgang fra utlandet

For det tilfellet at Saltdalshytta benytter underleverandører som er etablert utenfor EU/EØS, vil vi sørge for at behandlingen underlegges et vern tilsvarende det som gjelder innenfor EU/EØS, for eksempel ved hjelp av EUs standardavtaler, EU-US Privacy Shield eller annen tilsvarende ordning.

7.    Bruk av informasjonskapsler mv.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. 

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva du har lagt i handlekurven. 

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.

Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig. 

8.    Sletting

Saltdalshytta sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket, når det ikke lenger er behov for å lagre disse. Dette vil i utgangspunktet være 5 år etter ditt kjøp, fordi dette er den reklamasjonsfristen som gjelder etter forbrukerkjøpsloven. Lovgivning, slik som regnskapslovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom. I kundens interesse vil ordredata med personopplysninger oppbevares i 20 år. Kopi av legitimasjon slettes umiddelbart etter at garantier er utstedt og byggesøknader er sendt.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

Opplysninger knyttet til katalogbestillinger slettes automatisk etter 12 måneder. Dersom du har meldt deg på vårt nyhetsbrev via egen link på nettside eller via katablogbestilling vil dine kontaktopplysninger ligge i vår epost-database inntil du selv melder deg av. Egen link for dette finnes i alle eposter vi sender. 

Kunder som har mottat tilbud fra Saltdalshytta slettes automatisk ved inaktivitet i 24 måneder.

9.       Dine rettigheter

Saltdalshytta verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss:

·       Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre varer og tjenester, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjemai hver enkelt henvendelse.

·       Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. 

·       Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. 

·       Dataportabilitet: Du har adgang til å få utlevert personopplysningene du har oppgitt til oss for å få disse overført til en ny tilbyder. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til ny tilbyder.

·       Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

10.       Endringer

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet.