Bla ned for å fortsette

Hyttebygging enkelt forklart

Her er en enkel forklaring av veien fra signert kontrakt, fram til hytta står ferdig. Beskrivelsen gjelder nøkkelferdig leveranse. Kjøper du byggesett, ferdig montert utvendig eller elektrikerklar hytte, overtar du byggesettet eller bygget tidligere, og organiserer resten selv. Resultatet blir uansett det samme: egen hytte – og mer tid til å være sammen!

Plassering på tomta

I samarbeid med oss tar dere stilling til hvordan hytta skal ligge på tomta. Vi bistår med å måle opp og plassere hytta i forhold til lysforhold og tomtas terreng, og tegner hytta videre inn på situasjonsplanen. Dette danner grunnlaget for byggesøknaden.

Byggesøknad

Vi går i gang med papirarbeidet og nabovarsel sendes til berørte parter. Fristen for å komme med merknad til nabovarsel er normalt 2-3 uker. Ved utløp av av denne fristen sendes byggesøknaden til kommunen for behandling. Normal behandlingstid er 6-8 uker.

Produksjon i fabrikk

Når vi har mottatt igangsettelsestillatelsen fra kommunen, produserer vi veggelementer, tak, bjelkelag og de andre delene hytta består av. Dette skjer ved vår fabrikk i Saltdal, der dyktige medarbeidere og landets mest avanserte produksjonslinje i samarbeid sørger for maksimal kvalitet på produktet. Det ferdigproduserte byggesettet leveres så på avtalt sted til avtalt tid.

Grunnarbeid: graving og støping

Før byggesettet monteres, må tomta klargjøres og fundament støpes. Hvor mye arbeid dette innebærer, er svært avhengig av grunnforhold og topografi. Disse faktorene er også avgjørende for hvilken type fundament som velges. I dag monteres de fleste hyttene på plate, men både stripemur, ringmur og søyler kan også benyttes. Underveis i dette arbeidet klargjøres også vann, avløp og strømtilførsel.

Reising av råbygg

Så skal hytta bygges! Siden Saltdalshytta leveres som byggesett der ytterkledning, vindu og dører er ferdig montert i veggelementene, tar det kun få dager å montere råbygget og få det tett mot vær og vind. Kort byggetid er en viktig faktor for best mulig kvalitet på den ferdige hytta. Våre erfarne montasjeteam har bygd hytter over hele landet, og kan sitt fag.

Etter at råbygget er lukket, fullføres taktekking og utvendige detaljer. Hytta fremstår nå som ferdig utvendig (med unntak av beising).

Har du valgt ferdigstillelsesgrad “Ferdig montert utvendig” styrer du prosjektet videre selv.

Innvendig arbeid starter

Bygget lukkes så med isolasjon og dampsperre på innsiden, og etter en kort tørkeperiode er man klar til å fortsette.

Har du valgt ferdigstillelsegrad “Elektroklar” monteres reisverk til innvendige skillevegger og bjelkelag til en eventuell hems før du styrer prosjektet videre selv.

Ferdigstillelse av innvendig snekring, flislegging, el- og rørarbeid

Nå kles innvendige vegger, tak og gulv. Siden vannrør og elektrisk anlegg ligger skjult, må arbeidet koordineres mellom tømrer, rørlegger, elektriker og flislegger.

Montasjearbeid og detaljer

Kjøkkeninnredning, baderomsinnredning og trapp monteres.

Ferdigstillelse og klargjøring til overtagelse

Vi går gjennom bygget og sikrer at alle detaljer er på plass før overtagelsen.

Overtagelse

Dette er en merkedag for både dere og oss. Ved overtakelsen går man gjennom en grundig befaring, der hele hytta inspiseres - innvendig og utvendig. Det føres en protokoll som partene signerer og beholder et eksemplar hver.

Gratulerer med ny hytte — og mer tid til å være sammen!