Tradisjon

Det norske hyttelivet handler mye om tradisjon. 

Tradisjoner oppstår ikke av seg selv. De må først skapes. Nå har Saltdalshytta skapt sin Tradisjon – en hytteserie som har dype røtter i norsk byggeskikk, og samtidig representerer det nyeste av det man bør forvente av en moderne fritidsbolig.