Nova

Nova betyr "ny", og dette er en moderne hytteserie med pulttak, store vindusflater og spenstige planløsninger. I tillegg er Nova krydret med stilrene og funksjonelle detaljer som hever helhetsinntrykket, som f.eks. lektekledning i overgangen vegg/tak, og metallbeslag langs takets kant og i hjørnedetaljer. 

Nova er vår hytteserie med pulttak. «Nova» betyr «ny», noe designet bærer tydelig preg av. I tillegg er en rekke karaktertrekk fra vår populære Aurora-serie å tilstede. Blant annet er vinduene nært beslektet, men her har vi gått enda et steg videre i arbeidet med å skape spennende og kontrastrike fasader med store vindusfelt som slipper omgivelsene tett innpå.I tillegg har Nova stilrene og funksjonelle detaljer som hever helhetsinntrykket, blant annet lektekledning i overgangen mellom vegg og tak, og metallbeslag langs takets kant og i hjørnedetaljer.


Litt om ulike taktyper

For de som ikke er bevandret i takbenevnelser: Vanlige tak med møne på toppen og fall begge veier kalles saltak. Pulttak innebærer at taket har fall bare den ene veien. Navnet kommer av likheten med skråplaten på en skrivepult. Selv om sistnevnte taktype blir sett på som mer «moderne»,har den lang tradisjon her til lands, men kanskje mest i forbindelse med uthus og løer.


Valg av takvinkel

Pulttak finnes i alle vinkler, fra bratt til nesten flatt. Hvilken vinkel passer best for Nova? Siden hytter ligger ute i naturen, er det ofte en fordel at de i størst mulig grad følger terrenget og ikke rager for høyt. Bruker man en brattere vinkel for å f.eks. gi mulighet for en hems, blir frontveggen meget dominerende, og bygget får også et preg av å være «et halvt hus». Etter lang tids vurdering, valgte vi til slutt å gi Nova en takvinkel på 6,8 grader. Dette gir pene fasader både på den lave og den høye siden av bygget, god avrenning, og muliggjør pen og harmonisk sammenkobling av bygg i flere retninger.


• Moderne funkishytter

• Særpreg i detaljer

• Gode planløsninger på ett plan 

• Utmerket sjøhytte