Montert byggesett

​​Ferdig montert byggesett av hyttas råbygg (vegger og tak), på egen betongplate.

Kort beskrivelse

Ferdig montert byggesett av hyttas råbygg, for betongplate. Her overtar du et ferdig montert råbygg (dvs yttervegger og tak), montert på en støpt betongplate du selv har besørget. Isolasjon, gulv, panel og øvrige innvendige materialer er ikke inkludert.  Selv uten fysisk egeninnsats, kan du ved å være egen prosjektleder ha fleksibiliteten til å fordele kostnader utover en lengre periode. Du kan kjøpe innvendige materialer hos din lokale byggevareforretning etterhvert som de trengs, bestemmer selv når du ønsker å leie inn snekkere, elektrikere og rørleggere for å ferdigstille bygget.

Detaljert leveransebeskrivelse finner du her. 

Du er prosjektleder

Velger du en slik byggherrestyrt løsning kjøper du en hytte som er ferdig montert utvendig. I tillegg til en standard byggesettleveranse inneholder denne prisen montasjen av råbygget oppå en ferdig støpt betongplate, uten altan. Hvis hytta skal bygges på pilarer, ringmur eller stripefundament vil det bli et tillegg for montasje av bjelkelag (gulv hovedplan). Materialene til bjelkelaget kjøper du da som tillegg i byggesettleveransen. Har du tid og lyst til å snekre, kan du velge å gjøre deler av innredningsarbeidet selv. Men også uten fysisk egeninnsats, har du som egen prosjektleder fleksibilitet til å fordele kostnader utover en lengre periode. Da styrer du selv når du ønsker å leie inn snekkere, elektrikere og rørleggere for å ferdigstille bygget.

Økonomisk gunstig

For mange er en større eller mindre grad av egeninnsats noe som gjør det økonomisk mulig å realisere hyttedrømmen. Du kan hente inn tilbud fra ulike håndverkere, tilpasse fremdriften til økonomien, få utført arbeid utenfor høysesongen, og du har mulighet til å gjøre mye av snekkerarbeidet selv. De fleste selvbyggere omtaler byggeperioden som en del av selve hyttelivet. Det er en god følelse å ha vært med på å skape noe selv, og man får om mulig et enda nærmere forhold til hytta si. 

Saltdalshytta har lange tradisjoner med å bistå selvbyggere, og har blant annet utarbeidet en meget detaljert og fin monteringsbeskrivelse.

Ferdig montert utvendig.jpg
Ferdig montert råbygg på Sjusjen.

Ferdig montert byggesett – en god start!

I tillegg til en standard byggesettleveranse, inneholder denne prisen montasjen av råbygget (på en ferdig støpt betongplate), uten altan og med shingel som standard taktekke. Innvendige materialer inngår ikke i denne leveransen. Hytta er da ferdig utvendig, klar til beising og bygging av altan som etterarbeid, ofte som egeninnsats. På dette tidspunktet er hytta et tradisjonelt uisolert råbygg (ett stort rom) klart til innvendig snekkerarbeid, som starter med isolering og rominndeling.

Hva er inkludert?

Vi tar utgangspunkt i at hytta skal bygges på en støpt betongplate, og da inngår følgende arbeid i montasjen av en ferdig utvendig hytte (råbygg):

 • Montering av veggelementer.
 • Montering av limtrebjelker og søyler.
 • Montering av bjelkelag i etasjeskiller mellom 1. og 2. etasje inngår for de hytter som har 2 etasjer.
 • Montering av taksperrer, på Smart-hyttene takstoler.
 • Montering av undertaksfolie.
 • Montering av luftelekter på taksperrer.
 • Montering av taktro.
 • Montering av taktekke (shingel). Eventuell annen taktekking kan påvirke montasjeprisen. 
 • Montering av bord i elementskjøter og hjørner, vindskier samt supplerende kledning under takutstikk.
 • Montering av takrenner og nedløp.
 • Montering av balkonger i 2.etg.

06_grunnarbeid_1920.jpg
Monteringen krever i utgangspunktet en støpt plate, men hytta kan også monteres på søyler, ringmur eller stripemur. Da kreves det et bjelkelagsgulv (tilvalg).

Forutsetninger

 • Du besørger og bekoster avfallshåndtering og byggestrøm i forbindelse med montasjen.
 • Det må være mulig å komme frem til tomta med trailer/semitrailer og montasjekran.
 • Krana krever et areal på 6m x 6m, og må kunne plasseres inntil hytteveggen.
 • Hvis krana må stå på veg under monteringen plikter forbruker å innhente nødvendige tillatelser.
 • Det må være lagringsplass for elementer og materialer på eller ved tomta, hvor maksimal avstand til oppstillingsplass for kran er 15m.
 • Det må ikke lagres materialer på betongplata.