Montering av garasje

Våre garasjer er basert på den samme elementløsningen som er ryggraden i de mer enn 7000 hytter og hus vi har bygd over over hele landet. Monteringen er enkel, men tenker du å være selvbygger kreves det at du (eller de som hjelper deg) har snekret litt fra før.
Animasjon som viser hvordan garasjene monteres.

Vår byggesettløsning

Veggelementene består av 98mm bindingsverk, vindtetting med asfaltplate, luftelekter og utvendig bordkledning. Garasje-elementene er opp mot fire meter lange, så det kreves en kran for å få heist de på plass. Vinduer er ferdig montert i elementene, men av praktiske årsaker skal dørene monteres etter at veggelementene er satt opp (de skal settes ned i utsparinger i ringmuren). Over dette monteres takstoler som er dimensjonert for alt fra takshingel (standard) og helt opp til torv. Nedenfor ser du en forenklet fremstilling av hvordan byggesettet monteres.

Garasje_Montasje2024_3840x2560_01_v2.jpg
Her er veggelementene, takstolene og resten av byggesettet lagt ut rundt ringmuren garasjen skal monteres på. Langs muren monteres det først en svill.
Garasje_Montasje2024_3840x2560_02_v2.jpg
Veggelementene heises på plass med kran. Disse plasseres på svillen, og festes i svillen og i hverandre.
Garasje_Montasje2024_3840x2560_03_v2.jpg
Så heises de to gavlelementene på plass.
Garasje_Montasje2024_3840x2560_04_v2.jpg
Taket holdes oppe av takstoler. Disse heises på plass og festes.
Garasje_Montasje2024_3840x2560_05_v2.jpg
Hvis det skal benyttes shingeltak (standard), monteres det så 600x2400 mm troplater på takstolene.
Garasje_Montasje2024_3840x2560_06_v2.jpg
Så lektes det og monteres utvendig kledning i hjørnene, elementskjøten på langveggen og på hver side av porten.
Garasje_Montasje2024_3840x2560_07_v2.jpg
Gavklosser gir understøttelse for utstikket i gavl. Langs raft monteres frontbord, kroker, takfotbeslag og takrenner.
Garasje_Montasje2024_3840x2560_08_v2.jpg
I gavlene monteres det trekantlekter før taket kles med shingel. Det kan også benyttes f.eks. Isola Powertekk på taket. Da legges det ikke tro, men undertak og krysslekting.
Garasje_Montasje2024_3840x2560_09_v2_IPR.jpg
Så tas det hull for garasjedøren (det er klargjort for dette på to steder), og garasjeporten settes inn. Til slutt monteres vindskier og kassebord.

Innredning

Garasjen leveres som et råbygg som du kan innrede etter eget ønske. På garasjer med mulighet for bod er skilleveggen bare stiplet inn som et forslag fra oss. Materialer til avdeling og innredning skaffer du hos en lokal trelasthandel. Nedenfor ser du et eksempel der garasjen G38 er innredet med en meget romslig smørebod som også har god plass til lagring.

Garasje_plan_G38_innredet.jpg
Garasjen G38 innredet med smørebod og lagringsplass bakerst.