Leveranse​beskrivelse Saltdalshytta

Saltdalshytta er basert på en solid og gjennomprøvd byggesettløsning  som har blitt videreutviklet og forbedret gjennom de siste 40 årene. Her følger en forenklet leveransebeskrivelse for hyttene våre, og nederst i artikkelen kan du laste ned en detaljert beskrivelse som PDF.

Byggesettet

Alle byggesett produseres på vår fabrikk i Saltdal, hvor vi har landets mest avanserte og fleksible produksjonslinje for elementer – og erfarne arbeider som kan sitt fag. Alt foregår innendørs, under konstant temperatur og kontrollert luftfuktighet. De avanserte maskinene kommuniserer direkte med tegningsgrunnlaget for hver enkelt hytte, noe som gir stor presisjon og små marginer for feil. I sum bidrar alt dette til maksimal kvalitet på delene byggesettet består av, og på den ferdige hytta.

05_Produksjon_0973_1920.jpg
Montering av vinduer i vår produksjonslinje. Dyktige fagfolk og avanserte maskiner i skjønn forening.

Gulv

Gulvløsningen avhenger av hvilken type fundament som benyttes. Det vanligste i dag er å bygge hyttene på plate på mark, dvs en støpt plate som også danner gulvet i hytta. Dette er vår standard leveranse, og er vist på bildet nedenfor til venstre. Bygges hytta på søyler, ringmur eller stripemur trengs det i tillegg et bjelkelag. Dette består av laminerte kantbjelker, samt et ferdig kappet 48x248 bjelkelag, komplett med stikkbjelker i gavlene og anleggsbord (i fallende lengder) for stubbloftsplater. Plater og isolasjon legges enkelt ned i gulvet ovenfra. Under til høyre ser du fra monteringen av et slikt bjelkelag.

06_grunnarbeid_1920.jpg
Beskrivende tekst om bildet over
Bjelkelag_3241_1920.jpg
Beskrivende tekst om bildet over

Yttervegger

Veggene består av solide elementer som består av 148mm bindingsverk, dobbel tetting med både vindsperre og 12mm vindtette asfaltplater, luftingslekter og ubehandlet utvendig panel. Ferdig grunnet panel i to forskjellige farger kan tilbys. Vinduer og dører er ferdig innsatt i elementene. Etter montering fores veggene ut innvendig, isoleres og kles med innvendig panel. Vår elementløsning er rask og enkel og montere, og gir en meget tett og solid vegg.

Sperretak_montert_5580_1280x1280.jpg
Takløsningen på Aurora består av ferdigkappede taksperrer, limtredragere, og bæresøyler som holder dragerene oppe.
Takstoler_montert_5773_1280x1280.jpg
SMART har selvbærende takstoler som danner både det ytre skråtaket og bjelkelaget på hemsen/loftet.

Tak

Etter at veggelementene er montert, skal taket på plass. Våre hytteserier har litt ulike takløsninger. SMART har takstoler som danner både det ytre skråtaket og gulv på loft/hems, noe som samtidig gir flat himling i første etasje. Aurora har skrå himling i stuedelen der ferdigkappede taksperrer, limtredragere, og bæresøyler danner takkonstruksjonen. I bakre del av hytta brukes takstoler som på SMART serien. Felles for alle hyttene er at det legges Tyvek undertak/vindsperre og lekter som gir god lufting. Over dette monteres troplater og pappshingel. Andre takløsninger (stålpanner, torv, tretak etc) kan også benyttes på disse hyttene, og er da tilvalg. Nova-serien har en noe annen løsning, med bl.a. 300mm bjelkelag av limtre, underlagsplate, vindsperre, 98mm luftingslekter, troplater og takpapp. På disse hyttene kan det ikke benyttes annen taktekking.

Innvendige vegger og dører

De innvendige skilleveggene leveres som 48x68mm bindingsverk og ubehandlet Pernillepanel i fallende lengder, med tilhørende 70mm isolasjon. Listverk og dører leveres i ubehandlet furu. Foringer leveres i samme farge som vinduer. Andre typer panel, listverk og dører kan leveres mot tillegg i pris, se vår tilvalgskatalog for mer informasjon om tilgjengelige typer og farger. våtrom med dusj leveres våtromsplater, mens det i sauna leveres ubehandlet Pernillepanel (gran), isbjørnpapp og ubehandlet saunadør med herdet glass. 

Altan_Sjusjøen_02_1920.jpg
Eksempel på altanløsning.

Altaner (tilvalg)

Altaner på bakkenivå bør tilpasses tomt, utsikt, solforhold og adkomst, og er derfor ikke inkludert i oppgitt pris. Illustrerte altaner/terrasser er derfor kun eksempler. Størrelse og utforming bestemmer du i samråd med selger. Vi har en solid altanløsning som kan leveres med to ulike rekkverkstyper. Du kan også velge mellom ulike typer terrassebord. 

Lossing_6450_2019_1920.jpg
  

Transport

Frakt frem til tomt/eiendom angitt i avtaledokumentet er inkludert. Det forutsettes at bestemmelsesstedet kan nåes med trailer/semitrailer, og at byggesettet kan plasseres direkte på egnet lagerplass. Normale, trafikkerte veier i Norge tillater slike kjøretøy.Byggesettet vil leveres i flere leveranser. Enkelte varer som ikke bearbeides på vår fabrikk leveres direkte fra våre underleverandører. 

Annet

Saltdalshyttas byggesett inneholder selvfølgelig mye mer enn det vi har nevnt her. Vår leveransebeskrivelse inneholder en detaljert oversikt over alt som er inkludert i leveransen, og du kan åpne den som PDF nedenfor.