Lavt energibruk gir lave strømkostnader

Alle vet at lillebrødre kan være fulle av energi. Slik er det også med vår Lillebror, og det skyldes at denne hytta er meget flink til å ta vare på energien sin.

En stor hytte krever selvsagt mer oppvarming enn en som er mer beskjeden i størrelse, så allerede der har Lillebror med sine 58 kvadratmeter et godt utgangspunkt. For å gjøre hytta enda mer strømgjerrig har vi økt tykkelsen på vegger, tak og bjelkelag og fått plass til enda mer isolasjon enn det som er minstekravet, samt benyttet 3-lags glass i vinduene. Dette gjør at hytta holder meget godt på varmen, noe som betyr at det går mindre energi til oppvarming. 

Men vi har også gjort mer. Vanligvis er en betydelig del av hytter sitt strømforbruk knyttet til at store deler av bygget må holdes oppvarmet gjennom vintermånedene, også de dagene du ikke er der. Dette for å unngå at vannrør fryser med de konsekvenser det kan medføre. Derfor ligger kjøkken og bad i Lillebror hytta vegg i vegg, og alt av vannrør er samlet i denne sonen. Sammen danner disse to rommene en seksjon som kan lukkes og holdes oppvarmet de dagene du ikke er på hytta. Resten av hytta kan være kjøligere – uten fare for at vannrør fryser. Dermed blir oppvarmingsbehovet langt mindre enn om hele hytta skulle vært varm. 

Resultatet er ei hytte som ved 50 bruksdøgn fordelt utover året har et oppvarmingsbehov på rundt 3.700 kWh (med utgangspunkt i klima på Lillehammer), noe som er under halvparten av det den norske gjennomsnittshytta har. Dette tallet ligger i samme område som det solcellepanelene på taket vil produsere i løpet av et år, noe som betyr at Lillebror faktisk kan dekke sitt eget strømforbruk på årsbasis.

blueprint1.png
Kompakt sone der alt av vannrør er samlet, gjør at resten av hytta kan holdes kjøligere.