Stålpilarer som fundamentering

Den vanligste måten å fundamentere dagens hytter på, er å støpe en betongplate som hytta monteres på. Dette er en god løsning, men den forutsetter at underlaget er fylt opp og planert. Avhengig av terreng og grunnforhold kan dette i mange tilfeller føre til unødvendig store inngrep i naturen.

Med sin beskjedne størrelse egner Lillebror seg meget godt for en annen og mer skånsom måte å fundamentere, nemlig pilarer. Med denne løsningen sparer man 85-90% prosent betong i forhold til vanlig fundamentering, og det fører til mye mindre graving og masseflytting. Gulvet i hytta består da av et solid og godt isolert bjelkelag. 

Siden taket i stor grad bæres av en mønedrager som holdes oppe av fire søyler, trengs det tilsammen kun tolv pilarer for å bære hele hytta. Dette betyr enda mindre graving og enda mindre betong enn det en konvensjonell pilarløsning ville hatt. 

MH02_Fundament_Staal_01_web.jpg
Bjelkelag på toppen av pilarene.
MH02_Fundament_Staal_02_web.jpg
Stålwirere avstiver konstruksjonen.

Vi har dessuten tatt teknikken videre ved å utvikle en elegant og solid løsning som består av bærebjelker og betongfylte stålrør, avstivet av stålwire. Denne løsningen bidrar også til å gi inntrykk av at hytta svever over terrenget. 

Står hytta direkte på fjell er fundamenteringen ekstra enkel. Da bores det ned noen armeringsjern for hver søyle, og pilarene støpes fast i disse. Ved andre grunnforhold forankres pilarene på annet vis. Der det graves bør man ta vare på det opprinnelige dekket, slik at man kan revegetere «sårene» når massene er fylt tilbake. Målet er la området rundt (og under) hytta fremstå som mest mulig uberørt. 

Hvis det ikke passer å bruke stål/betongfundamentet, tilbyr vi også en løsning med betongfylte pilarblokker og en fundamentdrager i limtre. Denne har et mer tradisjonelt uttrykk, men har ca. samme miljømessige gevinst som stål/betongløsningen.

Plassering av hytta

Hvis det er mulig bør hytta plasseres slik at inngangsparti og terrasse har mest mulig bakkekontakt, mens stue og kjøkken ligger i terrengets fallretning. Dette gir enkel adkomst til uteområdene, og enklere fundamentering av tram og terrasse. 

Der det i reguleringsplanen ikke er tillatt med pilarfundament, kan hytta bygges på tradisjonell plate. Da mister man den miljømessige gevinsten pilarene gir, men har fremdeles en moderne, smart og meget strømgjerrig hytte.