Montering_kran_1920x860_artikkeltopp.jpg


Ferdig montert utvendig

​​Å få hytta ferdig montert utvendig, er en løsning tilpasset kunder som vil spare penger ved å gjøre litt egeninnsats i en såkalt byggherrestyrt gjennomføring. Du får overlevert hytta tett utvendig og beskyttet mot vær og vind, klar til innvendig arbeid som kan tas når det passer deg.

Du er prosjektleder

Velger du en slik byggherrestyrt løsning kjøper du en hytte som er ferdig montert utvendig. Innvendige materialer inngår også i denne leveransen. I tillegg til en standard byggesettleveranse inneholder denne prisen montasjen av råbygget oppå en ferdig støpt betongplate, uten altan. Hvis hytta skal bygges på pilarer, ringmur eller stripefundament vil det bli et tillegg for montasje av bjelkelag (gulv hovedplan). Materialene til bjelkelaget kjøper du da som tillegg i byggesettleveransen. Har du tid og lyst til å snekre, kan du velge å gjøre deler av innredningsarbeidet selv. Men også uten fysisk egeninnsats, har du som egen prosjektleder fleksibilitet til å fordele kostnader utover en lengre periode. Da styrer du selv når du ønsker å leie inn snekkere, elektrikere og rørleggere for å ferdigstille bygget.

Økonomisk gunstig

For mange er en større eller mindre grad av egeninnsats noe som gjør det økonomisk mulig å realisere hyttedrømmen. Du kan hente inn tilbud fra ulike håndverkere, tilpasse fremdriften til økonomien, få utført arbeid utenfor høysesongen, og du har mulighet til å gjøre mye av snekkerarbeidet selv. De fleste selvbyggere omtaler byggeperioden som en del av selve hyttelivet. Det er en god følelse å ha vært med på å skape noe selv, og man får om mulig et enda nærmere forhold til hytta si. 

Saltdalshytta har lange tradisjoner med å bistå selvbyggere, og har blant annet utarbeidet en meget detaljert og fin monteringsbeskrivelse.

Ferdig montert utvendig.jpg
Ferdig montert råbygg på Sjusjen.

Ferdig montert utvendig – en god start!

I tillegg til en standard byggesettleveranse med innvendige materialer, inneholder denne prisen montasjen av råbygget (på en ferdig støpt betongplate), uten altan og med shingel som standard taktekke. Innvendige materialer inngår også i denne leveransen. Hytta er da ferdig utvendig, klar til beising og bygging av altan som etterarbeid, ofte som egeninnsats. På dette tidspunktet er hytta et tradisjonelt uisolert råbygg (ett stort rom) klart til innvendig snekkerarbeid, som starter med isolering og rominndeling.

Hva er inkludert?

Vi tar utgangspunkt i at hytta skal bygges på en støpt betongplate, og da inngår følgende arbeid i montasjen av en ferdig utvendig hytte (råbygg):

 • Montering av veggelementer.
 • Montering av limtrebjelker og søyler.
 • Montering av bjelkelag i etasjeskiller mellom 1. og 2. etasje inngår for de hytter som har 2 etasjer.
 • Montering av taksperrer, på Smart-hyttene takstoler.
 • Montering av undertaksfolie.
 • Montering av luftelekter på taksperrer.
 • Montering av taktro.
 • Montering av taktekke (shingel). Eventuell annen taktekking kan påvirke montasjeprisen. 
 • Montering av bord i elementskjøter og hjørner, vindskier samt supplerende kledning under takutstikk.
 • Montering av takrenner og nedløp.
 • Montering av balkonger i 2.etg.

Hva er ikke inkludert?

Følgende er ikke medtatt i montasjeprisen av utvendig hytte: 

 • Montering av altaner på bakkenivå (kan utføres som tilleggsarbeid).
 • Montering av pipe og pipebeslag/pipegjennomføring.
 • Montering av rominndeling og bjelkelag mellom hems og hovedetasje.
 • Montering av bjelkelag under hytta utføres som tilleggsarbeid hvis bygging med bjelkelag på pilarer, ringmur eller stripefundament.
 • Utvendige trapper/trammer.
 • Isolering av yttervegger og yttertak.
 • Etablere dampsperre i yttervegg/-tak.
 • Påforing av yttervegg/tak (isolasjon i påforing legges ikke).
 • Sette opp reisverk til innvendige vegger (rominndeling).
 • Montering av bjelkelag til hems (gulvbjelker) på hytter med hems.

06_grunnarbeid_1920.jpg
Monteringen krever i utgangspunktet en støpt plate, men hytta kan også monteres på søyler, ringmur eller stripemur. Da kreves det et bjelkelagsgulv (tilvalg).

Forutsetninger

 • Du besørger og bekoster avfallshåndtering og byggestrøm i forbindelse med montasjen.
 • Det må være mulig å komme frem til tomta med trailer/semitrailer og montasjekran.
 • Krana krever et areal på 6m x 6m, og må kunne plasseres inntil hytteveggen.
 • Hvis krana må stå på veg under monteringen plikter forbruker å innhente nødvendige tillatelser.
 • Det må være lagringsplass for elementer og materialer på eller ved tomta, hvor maksimal avstand til oppstillingsplass for kran er 15m.
 • Det må ikke lagres materialer på betongplata.