Brattlia_5243_1920.jpg

Byggesettleveranse

Dette er en løsning hvor du får hytta levert som byggesett, og sørger for resten selv. Selv uten fysisk egeninnsats, kan du ved å være egen prosjektleder ha fleksibiliteten til å fordele kostnader utover en lengre periode. Her styrer du selv når du ønsker å leie inn snekkere, elektrikere og rørleggere for å ferdigstille bygget.

Vær din egen prosjektleder

Løsningen er tilpasset kunder som vil spare penger ved å gjøre egeninnsats i en såkalt byggherrestyrt gjennomføring – det vil si at du selv styrer prosjektet og henter inn tilbud på de ulike arbeidsoppgavene. Samtidig velger du også hvor stor eller liten egeninnsats du ønsker å gjøre på andre områder.  

Takstoler_montert_5773_1280x1280.jpg
Montering av takstoler på SMART.
Sperretak_montert_5580_1280x1280.jpg
Yttervegger og tak er kommet på plass på en Aurora. 

Montering av råbygget

Om du vil montere råbygget selv (dvs den "utvendige" delen av hytta, med gulv, vegger og tak), kan du gjøre dette på dugnad, evt med bistand av en snekker som har montert Saltdalshytta tidligere. Byggesettet består av veggelementer der dører og vinduer er ferdig innsatt, og tak med ferdige takstoler eller sperrer. Dette gjør at råbygget kan monteres og tettes i løpet av kort tid. 

Saltdalshytta har lange tradisjoner med å bistå selvbyggere og har utarbeidet en meget detaljert og fin monteringsbeskrivelse. Hvis du likevel ikke føler deg helt komfortabel med å montere råbygget selv, kan du overlate råbygg-montasjen til et snekkerfirma, eller velge "Ferdig oppsatt utvendig", som innebærer at vi gjør denne jobben.  

IMG_5324.jpg
Med byggesettløsningen bestemmer du selv hvor mye "praktisk" egeninnsats du ønsker å gjøre. 

Fleksibilitet

Videre innredning kan du gjøre selv, eller du kan sette bort alt eller deler av snekkerarbeidet, alt etter egen økonomi, hvor nevenyttig du er og hvor god tid du har. Rør- og elektroarbeid må uansett utføres av fagfolk, så dette arbeidet må du uansett hyre inn folk til. Du styrer fremdriften og koordinerer de ulike håndverkerne. 

Økonomisk

For mange er en større eller mindre grad av egeninnsats noe som gjør det økonomisk mulig å realisere hyttedrømmen. De fleste selvbyggere omtaler også byggeperioden som en del av selve hyttelivet. Det er en stor følelse å ha skapt noe selv, og man får ofte et enda nærmere forhold til hytta si. Diskuter med din hytteselger hvilken løsning som passer best for deg.